certifierad SÄLJLEDARE

certifierad SÄLJLEDARE

Hur bygger man en engagerad, energifylld och driven säljorganisation? Vilka faktorer är det som gör skillnad för att nå de uppsatta målen?


Vad innebär det att leda en säljorganisation och vilka krav ställs det på ledarskapet? Är inte försäljning ett ansvar för hela företaget?


Vi ger dig verktygen och förutsättningarna för att bygga ditt ledarskap i en säljorienterad miljö där medarbetarna är nyckeln till framgång och där olika avdelningar måste samarbeta. Det handlar om att göra skillnader både internt och externt med kunden i fokus.


Säljledning - Att göra skillnad för medarbetare och kunder.


Säljledningsutbildningen består av 4 kursmoduler som tillsammans ska ge dig en stark grund att stå på inför det arbete och de beslut som kommer krävas för att bygga en säljorganisation som kan göra skillnad för medarbetarna och kunderna. Modulerna är uppdelade som följer; Modul 1: Det Involverande Ledarskapet & Interna relationer. Modul 2: Affärsmannaskap & Gruppdynamiken. Modul 3: Ledarskap i Förändring & Kundresan samt Modul 4: Affären & Organisationen. Dessa 4 moduler ger dig rätt förutsättningar och verktyg för att kunna förändra, förstärka och förbättra försäljningsorganisationen.


Under utbildningen får du tillgång till de verktyg som du kan arbeta med i vardagen för att bygga den typ av försäljningsorganisation som företaget och du själv i din ledarroll eftersträvar. Vi utgår alltid från företagets värderingar, kultur och visioner för att kunna bygga utbildningen så nära den vardag som väntar när utbildningen är slut. Utbildningen syfte är att man direkt efter avslutad modul ska kunna använda det man lärt sig i sitt vardagliga arbete. Här nedan hittar du en detaljerad kursplan för de fyra kursmodulerna.


Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat , mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.


Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL SÄLJLEDARE INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill

- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon

- Du avgör själv studietakten

- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar våra lärare med olika specialområden. Du kommer att få se korta filmer med våra föreläsare som presenterar sig själva och respektive ämne samt med tal skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.


Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback. Du kan också kontrollera din kunskapsnivå genom att svara på diagnostiska test.


I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.


Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

LEDARSKAPET OCH INTERNA RELATIONER

• Föreläsning: Relationer & förtroende

• Lära känna mig själv

• Förtroendeskapande i organisationen?

• Mitt personliga ledarskap –relationer

• Inlämningsuppgift: Börja med, sluta med, fortsätta med

• Medarbetarna –feedback

• Feedbacktrappan som verktyg

• Föreläsning: Det involverande ledarskapet

• Involverad som medarbetare?

• Involverar som ledare?

• Effekten involvera & delegera

• Detalj & kontrollbehovet?

• Medarbetarnas roll –mandat

• Inlämningsuppgift: Utmaning + lösning + effekt

• Hållbart kring organisation & team

• Bygga broar mellan avdelningar

• Inlämningsuppgift:Handlingsplan


LEDARSKAP I FÖRÄNDRING OCH KUNDRESAN

• Föreläsning: Ledarskap i förändring

• Medarbetarnas förändringsbenägenhet

• Förändring –varför?

• Inlämningsuppgift: De tre budorden

• Utmaningar & möjligheter med förändring

• Övning: Ledarskapet vs förändring

• Visa vägen –våga tro på förändringsresan

• Medarbetarfokus–skapa lugn

• B2b vs b2c –hur påverkas förändringsresan?

• Övning: Positiv vs negativ förändringsresa

• Föreläsning: Kundresan & kundupplevelsen

• Vad är en kundresa?

• Inlämningsuppgift: Vi ritar vår egen kundresa

• Kundupplevelse i världsklass?

• Har kunden alltid rätt?

• Kultur vs kundfokus?

• Övning: Vad innebär en nöjd kund –effekter?

• Hur vi kan mäta kundupplevelsen


AFFÄRSMANNASKAP OCH GRUPPDYNAMIKEN

• Föreläsning: affärsmannaskapet

• Hur upplevs jag av min omgivning?

• Självkännedom

• Inlämningsuppgift: 360 med fem kollegor

• Lyhördhet vs lyssna aktivt?

• Signalvärde vs förebild

• Prioritera, planera och ta beslut

• Driva organisationen framåt

• Föreläsning: Vara en ledare inte en chef

• Det energifyllda teamet?

• När är teamet som starkast?

• Verktyg & förutsättningar?

• Personligheter –komplettera varandra

• Gemensamt mål

• Svagt team –hur agerar jag?

• Övning: Ny ledare för teamet –rollspel.

• Inlämningsuppgift:Utmaning negativt team


AFFÄREN OCH ORGANISATIONEN

• Föreläsning: Hur driver vi affären framåt?

• Förståelse för helheten

• Medarbetarna nyckeln att nå målen

• Indviden eller teamet –målfokus

• Provisioner & incitament –för-och nackdelar

• Strategi + målstyrning + kpi:er

• inlämningsuppgift: Handlingsplan kpi-styrd

• inlämningsuppgift: Hhandlingsplan mjuka mål

• Hur vi ökar förståelsen för övergripande mål

• Påverka det strategiska delarna

• Företagsledningen –hur agerar dom?

• Föreläsning: Bygga broar internt

• Synergier av hela företaget –försäljning

• Relationer & förtroende i organisationen

• Det personliga varumärket

• Inlämningsuppgift: Hur jag bygger mitt personliga varumärke

• Enkla knep för diskussion & dialog

• Hur jag vill uppfattas i organisationen


Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

målgrupp

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,

t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

examen

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Säljledare.

utbildningens innehåll

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.


Studietakten är valfri och varierar beroende på tidigare erfarenhet men om heltid ca 6-7 veckor.

kursavgift

Kursavgiften för utbildningens fyra kursmoduler är 17 800 kr inkl. moms (14 240 kr exkl moms). Betalning i förskott mot faktura inför varje kursmodul med 4450 kr inkl moms (3560 kr exkl moms) eller hela utbildningen mot en faktura. Avbetalning på 12 månader möjlig på förfrågan. Du måste ha slutbetalat utbildningen innan du kan få ditt Certifikat.


I kursavgiften ingår:

-Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar

-Övningsuppgifter

-Inlämningsuppgifter

-Examineringsprov

-Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning

-Utfärdande och utskick av av examensbevis

support

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

frågor

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se

Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

anmälan

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se

Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.