Inredare bostäder

INREDningsarkitekt 1

Delkurs 1 i Yrkesutbildningen till Inredningsarkitekt. En introduktion till olika begrepp och ämnen inom yrket. Introduktion 3D-animering.

Inredare kommersiellt

INREDningsarkitekt 2

Delkurs 2 i Yrkesutbildningen till Inredningsarkitekt. Genomgång av bl a inredningsprocessen och olika typer av projekt. Fortsättning 3D.

Inredare Grund

INREDningsarkitekt 3

Delkurs 3 i Yrkesutbildningen till Inredningsarkitekt. Avancerade projekt och certifieringsuppgiften.

Inredare fortsättning

SOCIALA MEDIER

Kursen tar upp hur du bäst når ut med ditt budskap och marknadsför ditt företag eller blogg. Facebook, Instagram och Blogg m fl. gås igenom.

Starta eget företag

STARTA FÖRETAG

Du har en affärsidé och denna kurs tar bl a upp hur du kommer igång med ditt nya företag steg för steg.

Driva eget företag

DRIVA FÖRETAG

Du har nu kommit igång med ditt företag och ordnat med all administration och dokument mm och fortsättningskursen tar upp olika aspekter hur du driver ditt företag.

Ekonomi grundkurs

EKONOMI GRUNDKURS

Kursen ger dig en förståelse för helheten för företagsekonomi i ett företag. En insikt i hur du kan använda de ekonomiska verktygen för att vara med och skapa en långsiktig och uthållig lönsamhet i företaget.

Organisation

MARKNADSFÖRING

Kursen tar upp olika kanaler för marknadsföringen.och olika strategier som leder till ett företags framgång.

Redovisning

REDOVISNING

Kunskap inom redovisning ger dig en helhetssyn på företagets ekonomi. Efter utbildningen kan du sköta ett företags löpande bokföring, göra avstämningar och senare periodiseringar inför bokslutet och du får en förståelse för hur bokföringen resulterar i en resultat- och balansräkning och till slut ett bokslut och en årsredovisning.

Räkenskapsanalys

RÄKENSKAPSANALYS

Genom en räkenskapsanalys kan du se hur ditt företag har utvecklats under året och du kan jämföra väsentliga nyckeltal med dina konkurrenter på marknaden.

Ekonomistyrning

EKONOMISTYRNING

Kursen lär dig att förstå och därmed kunna styra företagets ekonomi mot lönsamhet. Kunskaperna ger dig förutsättningar att följa upp och planera en verksamhet samt att skaffa bättre underlag för beslutsfattande i ekonomiska frågor.

Marknadsföring

ORGANISATION

Förståelse för hur organisationer fungerar är avgörande för att kunna driva ett företag eller en avdelning effektivt.

Försäljning

FÖRSÄLJNING

Att vara säljare handlar om att ha rätt attityd och vara lyhörd för kundens önskemål. Ställ frågor och lyssna på kundens svar och anpassa sedan ditt budskap efter det.

Associationsrätt

ASSOCIATIONSRÄTT

Associationsrätt reglerar olika ekonomiska sammanslutningar.

Vi går igenom olika bolagsformer och vad som är specifikt för vardera.

Avtals-och köprätt

AVTALS-&KÖPRÄTT

I vardagen gör vi avtal som privatpersoner och företagare kontinuerligt. De flesta av dessa överenskommelser regleras inte skriftligen utan det räcker med en handskakning.

Fordringsrätt

FORDRINGSRÄTT

Kursen fordringsrätt tar upp frågor som reglerar skulder och andra förpliktelser. Skuldens uppkomst, ändring och avslut. Vem är det som har skulden? Dessa är några av de frågeställningar som kursen tar upp.

Marknadsrätt

MARKNADSRÄTT

Kursen tar upp marknadsrättsliga ämnesområden, konkurrensrätt, immaterialrätt och regler inom marknadsföring. Dessa ämnesområden ligger nära varandra. Gemensamt för de tre områdena är att de behandlar frågor om hur företag kan, får och bör agera på marknaden i förhållande till olika intressenter.

Arbetsrätt

ARBETSRÄTT

Arbetsrätten beskriver hur förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare ser ut. Vi går igenom vilka rättigheter arbetsgivaren respektive den anställde har.

Vinskolan

VINSKOLAN

Vill du skaffa dig grundläggande kunskaper om vin har vi kursen för dig! I kursen tar vi bl a upp vilka typer av viner finns det? Hur går tillverkningen till? Vilka är de vanligaste druvorna? Vid vilken temperatur bör man servera? Det finns mycket info på flaskans etikett med vad står där egentligen? Ju högre pris desto högre kvalitet stämmer det?

Mousserande viner

MOUSSERANDE VINER

Vill du lära dig om mousserande viner har vi kursen för dig! Kursen tar upp allt du behöver veta. Vilka typer av mousserande finns det? Hur går tillverkningen till? Vilka är de vanliga druvorna i en Cava? Vid vilken temperatur bör man servera?

Vilken typ av mat kan man kombinera med mousserande vin?

Författare Grund

FÖRFATTARE GRUND

Du har en historia att berätta. Kursen hjälper dig att strukturera upp innehållet och ger dig tips på saker att tänka på för att nå fram till en intressant och säljande bok.

Sociala medier

FÖRFATTARE FORTSÄTTNING

Du har kommit igång med ditt skrivande och det är nu dags att marknadsföra och publicera din bok/böcker. Du vill få ut din bok i en större upplaga.

Psykologi Grund

PSYKOLOGI GRUND

Grundläggande begrepp inom vardagspsykologi gås igenom som du kan ha nytta av både privat och i arbetet.

Psykologi Fortsättning

PSYKOLOGI FORTSÄTTNING

En fortsättningskurs som ger en djupare insikt inom olika områden samt hur man kan tillämpa kunskaperna i praktiken.

Bloggare

MODEDESIGN 1

Modedesign 1 ger dig en inblick i modebranschen och vilka olika typer av arbeten det finns som anställd eller egen företagare. Denna kurs har en grundlig genomgång av mode genom historien och hur skönhetsidealen förändrats genom åren.

Modedesign

MODEDESIGN 2

Modedesign 2 ger dig en genomgång av hur marknaden ser ut. Du börjar planera och skissa för att senare designa en modekollektion. Genomgång av färgsättning, form och material.

Feng Shui Grund

FENG SHUI GRUNDKURS

En introduktion till denna 3000 år gamla lära med handfasta råd om hur man bl a uppnår en idealiska möblering i sitt hem och på sin arbetsplats.

Juridisk översiktskurs

privatjuridik

Juridisk översiktskurs- Jöken ger dig en juridisk allmänbildning av värde för såväl privat- som yrkesliv.

Läs mer om några av våra mest populära kurser i en artikel gjord av vår samarbetspartner KURSER.SE