STYRELSEARBETE

Utbildningen inom styrelsearbete kommer att ge dig en bred helhetskunskap inom området. Du kommer att bli väl rustad för att starta och driva en förening där du arbetar aktivt och effektivt med styrelsearbete.


Utbildningen innehåller fyra moduler, som tillsammans ger dig en stadig grund att stå på. Du har även möjlighet att läsa modulerna för sig.

I utbildningen finns det regelbundna inlämningsuppgifter och övningar som du kommer att få återkoppling på.


Du kommer under din studietid att ha kontakt med kursledaren om du har frågor, funderingar eller problem, samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Vi finns här för dig när du behöver det.

ATT STUDERA STYRELSEARBETE INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill

- Den här utbildningen är ny och har premiär den 1 juni

- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon

- Du avgör själv studietakten

- Du studerar var du vill

kursportalen

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av filmer och skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.


Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.


I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.


Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

kursplan

styrelsens arbetsår

• Ett arbetsår i en förening

• Årsmöte

• Styrelsemöten

• Demokrati i en förening

• Hur du kan engagera

• Övningsuppgift

• Inlämningsuppgift

Rollerna i styrelsen

• Ordförandens roll

• Vice ordförandens roll

• Sekreterarens roll

• Kassörens roll

• Revisorns roll

• Övriga ledamöters roll

• Övningsuppgift

• Inlämningsuppgift


Ekonomi och juridik

• Att registrera en förening

• Deklarera för en förening

• Föreningens ekonomi & budget

• Föreningsjuridiska begrepp

• Ansvarsfördelning

• Övningsuppgift

• InlämningsuppgiftMötesteknik

• Skapa ett bra mötesklimat

• Olika roller under mötet

• Samtal och struktur under mötet

• Syftet och målet med mötet

• Arbetsgång

• Hur protokoll skrivs

• Övningsuppgift

• Inlämningsuppgift

ACCESS

Från det att du börjar studera en kursmodul 1-4 har du tillgång till respektive kursmodul i ett år

Certifierad

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

kursportalen

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

målgrupp

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,

t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

examen

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete får du ett diplom.

utbildningens innehåll

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.


Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 4 veckor.

kursavgift

Kursavgiften för utbildningen i Styrelsearbete med fyra kursmoduler är 12 400 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 3100 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Avbetalning under 12 månader a 1158 kr.


I kursavgiften ingår:

- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar

- Övningsuppgifter

- Inlämningsuppgifter

- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning

- Utfärdande och utskick av examensbevis

support

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

frågor

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till info@academyonline.se.

Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

anmälan

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till info@academyonline.se

Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.