STRESSMANAGER

Är det dags att ta kontrollen över ditt liv?


I en tid då utbrändhet är största enskilda orsaken till långtidssjukskrivning är det viktigare än någonsin att ta kontrollen över vardagen.

Tempo, arbetsbelastning och ditt välmående utgör grunden i en bestående utveckling, såväl ekonomisk som mänskligt för dig och dina nära.


Genom att skapa en genomgående förståelse för hur och varför vi påverkas av dagens arbetsrelaterade utmaningar tillika hur vi bäst hanterar desamma, kan gamla rutiner och vanor bytas mot en ny, sundare och långsiktig filosofi.


I en heltäckande kurs med djup förankring i både forskning och empiri lär du dig om värdet av att förstå kroppens reaktioner, hinna mer genom att skynda långsamt och om att verkligen må bra.


Du får en förståelse för den fysiologiska reaktionen i kroppen när vi utsätts för stress, hur det påverkar sömnen, minnet och återhämtningen och inte minst hur motion förebygger stressen innan den infinner sig. Du lär dig hur du bäst prioriterar, organiserar och undviker apor på axeln.


Med stöd i neuroforskningen förklaras hur våra hjärnor fungerar, hur vi lättast lär oss att hitta utan att behöva leta och dessutom allt du vinner på ett friskt liv med god mat, motion och sunda relationer.


Du kommer bl a annat att lära dig:


-Förstå hur kroppen fungerar

-Lära sig bli organiserad och skynda långsamt

-Må bra för att kunna äta gott, motionera och vårda sina relationer


Välkommen till kursen!

ATT STUDERA TILL stressmanager INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill

- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon

- Du avgör själv studietakten

- Du studerar var du vill

kursportalen

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.


Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.


I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.


Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

kursplan

modul 1

Intro till kursen

Samhället förändras.

Tre trender:

Globalisering

Digitalisering

Individualisering

Förstå hur kroppen fungerar

Kroppens reaktion på stress

Hur individen påverkas

Hur påverkas sömnen

Vad långvarig stress innebär

Övningsuppgift

modul 2

Bli organiseraoch skynda långsamt

Lär dig ta pauser

Verktyg för att hålla ordning

Prioritering

Multitasking

Smarttelefoner och tillgänglighet

Må bra

Återhämtning

Mat och motion

Meningsfull fritid

Vårda relationer

Övningsuppgift

modul 3

Digital arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö

Kognitiv arbetsmiljö

Inre och yttre motivation

Digital panoptikon (övervakning)

Att mäta arbetsmiljö

Examinationsuppgift - uppsats


ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

Certifierad

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

kursportalen

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

målgrupp

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,

t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

examen

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Diplomerad Stressmanager

utbildningens innehåll

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa. Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 3 dagar.

kursavgift

Kursavgiften för utbildningen till Diplomerad Stressmanager är 5 600 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 1 867 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura.


I kursavgiften ingår:

- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar

- Övningsuppgifter

- Inlämningsuppgifter

- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning

- Utfärdande och utskick av diplom

support

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

frågor

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se

Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

anmälan

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se

Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.