certifierad LEDARSKAPSKONSULT

Att läsa och fördjupa din kunskap inom området organisation och ledarskap ger dig följande fördelar:


Du får en ökad förståelse för samhället och utvecklar förmågan att orientera dig i en föränderlig värld. Du kan bilda dig en uppfattning om de problem och möjligheter som ryms inom det organiserade livet och kunna göra gynnsamma individuella val.


Du lär dig också grunder i beslutsprocesser och teamarbete. Du får en kort historisk genomgång och teoretisk bakgrund till hur Human Relations uppstod och hur olika fenomen i organisationer kan studeras utifrån dessa teoribildningar. Professionell arbetsledning leder till ökad effektivitet. Kursen ökar din förståelse för hur det är att arbeta i och leda en organisation samt ger fördjupade insikter i hur företagets livscykel påverkar ledningsarbetet.


1. Lär dig grunder i teambuilding, problemlösning och konflikthantering

2. Se vad som motiverar dig och dina medarbetare i arbetslivet

3. Ta reda på hur olika intressenter ser på organisationens syfte och förutom effektivitet, vilka andra intressen styr över företagandets villkor

4. Öka din självmedvetenhet genom att ta reda på vilken ledarstil du har

5. Välj rätt typ av organisation utifrån din konkurrenskraft och ledaregenskaper


Kunskapsmålet för utbildningen är att du lär dig grunderna i företagets Human Resource Management.


Under utbildningens gång arbetar du med övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Examensarbetet är lagt mot slutet av studieperioden och omfattar alla de delar som du har gått igenom på utbildningen. Examineringen ger bevis på du har lärt dig HRM- arbetets grunder och har förståelse för hur organisationer är uppbyggda och hur de leds.


Kunskapen i nämnda områden är viktig i samordnande tjänster samt ger dig bättre möjligheter att ta egna välgenomtänkta beslut i affärslivet.


Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL ledarskapskonsult INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill

- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon

- Du avgör själv studietakten

- Du studerar var du vill

kursportalen

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.


Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.


I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.


Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

kursplan

organisation

Organisationsteori

Human Relations Movement

Human Resource management

Motivationsprogram för anställda

Socialt ansvarstagande

Organisationslivscykel

Testa din ledarstil

Inlämningsuppgift


arbetsledning

Organisation och arbetsledning

Adhocrati

Processer och effektivitet

Nyckeltal

Framgångsfaktorer

Arbetets koordinering

Chefskap och medarbetarskap

Situationsanpassat ledarskap

Ledarstilar

Quiz

Inlämningsuppgift

teamet

Medarbetar undersökningar

Teambuilding

Roller

Teamets funktion

Projektarbete

Att ta beslut

Problemlösning i gruppen

Kundrelationer

Arbete med målsättningar

Gruppövningar

Inlämningsuppgift

medarbetaren

Introduktion av nya medarbetare

Policys

Personalhandboken

Motivation och social hälsa

Arbeta med gruppens självkänsla

Grupprocesser

Identitetsskapande

Mångfald

Sunda och osunda grupprocesser

Konflikthantering med övning

Inlämningsuppgift

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

Certifierad

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

kursportalen

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

målgrupp

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,

t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

examen

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Ledarskapskonsult.

utbildningens innehåll

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.


Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 4 veckor.

kursavgift

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Ledarskapskonsult är 14 900 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 3725 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 1367 kr/månad.


I kursavgiften ingår:

- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelade föreläsningar

- Övningsuppgifter

- Inlämningsuppgifter

- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning

- Utfärdande och utskick av examensbevis

support

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

frågor

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se

Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

anmälan

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se


Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.