certifierad HR KOORDINATOR

Vill du jobba i en roll som direkt påverkar ett företags framgång? Är du intresserad av att kunna supporta chefer och ledning i deras personalansvar?

Trivs du med att jobba för Hälsa och Välmående i arbetslivet, med processer och utvecklingsfrågor?


Då passar denna utbildning dig, Certifierad HR koordinator!


Du får lära dig grunderna för att arbeta med processerna inom personalområdet, hela HR året: Attrahera, Analysera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla.


Vi går igenom alla delar i ett företags Personalhandbok. HR koordinatorn jobbar bl.a. med kompetensutveckling och utbildningar, ofta över gränser och avdelningar, som ständigt stöd till chefer och team. På många platser också med insatser i utvecklingsprojekt inom området.


Efter avslutad utbildning har du en bred praktisk och teoretisk kunskap om helheten i en HR funktion och är trygg i din roll som support till chefer.

Du kan på ett smidigt sätt sköta en HR koordinator tjänst i en verksamhet, större som mindre.


HR koordinator, en mycket rolig, utvecklande och uppskattad roll som passar in i vilken organisation som helst!

ATT STUDERA TILL hr koordinator INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill

- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon

- Du avgör själv studietakten

- Du studerar var du vill

kursportalen

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.


Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.


I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.


Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

kursplan

attrahera

Omvärldsanalys

Lag och Arbetsrätt

Arbetsgivaransvaret

Medarbetaransvaret

Parter på arbetsmarknaden

Inlämningsuppgift 1

HR funktionens roll

HR koordinatorns roll

Personal policy

Attrahera kompetens

Employer Branding

Sociala nätverk

Inlämningsuppgift 2

analysera

HR året

Personalhandbok

Digitalisering, PA system

Organisation

HR processer

Inlämningsuppgift 3

Arbetsmiljö och Hälsa

Arbetsmiljöpolicy

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Chefsstöd

Kollektivavtal och MBL

Kompetensplan

Befattningsbeskrivningar

Inlämningsuppgift 4

rekrytera

Rekryteringsprocess

Personalplanering

Kompetensbehov och kravprofil

Rekryteringsverktyg

Intern info och annonsering

Externa kanaler och annonsering

Inlämningsuppgift 5

Urval och Tester

Intervjuomgång

Feedback & referenstagning

Anställning

Introduktion

Mentorskap

Inlämningsuppgift 6

utveckla

Social hållbarhet

Ledarskap

Agilt HR

Intern kommunikation

Kompetensutveckling

Forma och Matcha

Medarbetarsamtal

Utbildningar

Inlämningsuppgift 7

Coachning

Teamutveckling

Friskvård

Svåra samtal

Facklig samverkan

Ansvarsfördelning SAM och BAM

Skyddskommitté

Ständiga förbättringar

Inlämningsuppgift 8

behålla

Intern information

Medarbetarundersökningar

Uppföljning och Utvärdering

Gruppsamverkan

Ökat engagemang

Proaktivt Hälsoarbete

Rehabiliteringsplan

Företagshälsovård

Konflikthantering

Inlämningsuppgift 9

Lönepolicy

Lönerevisions process

Fackliga förhandlingar

Lönerevision

Lönesamtal

Ledighet och Förmåner

Statistikhantering och Avstämningar

Personal Socialt

Inlämningsuppgift 10

avveckla

Informationsplikt

Interna och externa parter

Omställningsprocess

Omställningsprogram

Fackens roll och förhandlingsplikt

Arbetsbrist

Turordningslista, LAS

Naturlig avgång

Samtal vid avslut

Uppsägning

Återanställning

Krishantering

Inlämningsuppgift 11

SlutprovACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

Certifierad

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

kursportalen

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

målgrupp

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,

t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

examen

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad HR Koordinator.

utbildningens innehåll

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa. Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 10 veckor.

kursavgift

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad HR Koordinator med sex kursmoduler är 25 000 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 4 167 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig med 2 200 kr/månad.


I kursavgiften ingår:

- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar

- Övningsuppgifter

- Inlämningsuppgifter

- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning

- Utfärdande och utskick av examensbevis

support

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

frågor

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till info@academyonline.se.

Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

anmälan

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till info@academyonline.se

Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.