privat- & affärsJURIDIK

privat- & affärsjuridik

Vill du ha en bred utbildning inom juridik ger våra 9 kurser dig en mycket god inblick i både den privatjuridiska och affärsjuridiska världen.

Du kan även läsa de enstaka kurser som intresserar dig.


Privatjuridik - Som privatperson kommer du i kontakt med de juridiska spelreglerna varje dag i samhället. Våra lagar och sedvanor i samhället ger oss ett förhållningssätt mot varandra och mot staten etc. Om du läser kursen Privatjuridik kommer du att få en introduktion till bl a Konsumenträtt, Civilrätt, Familjerätt och Straffrätt. Du kommer även att studera hur det svenska rättsväsendet fungerar och få en inblick i EU-rätten. Vi har även separata kurser inom Hyresrätt och fastighetsrätt. Kurser som du har nytta av som privatperson för att kunna tillvarata dina rättigheter.


Affärsjuridik - Delkurserna tar upp olika ämnen som handlar om företagens relation till andra företag och konsumenter. Delkurserna är Associationsrätt, Avtals- och köprätt, Fordringsrätt, Immaterialrätt, Arbetsrätt och Marknadsrätt. Efter utbildningen kan du arbeta som juridiskt sakkunnig på t ex ett företag.


Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA juridik INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill

- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon

- Du avgör själv studietakten

- Du studerar var du vill

kursportalen

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar våra lärare med olika specialområden. Du kommer att få se korta filmer med våra föreläsare som presenterar sig själva och respektive ämne samt med tal skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback. Du kan också kontrollera din kunskapsnivå genom att svara på Quiz.


I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.


Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

kursplan

privatjuridik

Rättsordningens grunddrag

Civilrättslig översikt

Familjerätt

Successionsrätt och personrätt

Avtalsrätt

Fast och lös egendom

Konsumenträtt

Associationsrätt

Arbetsrätt

Immaterialrätt

Skadestånd och försäkring

Straffrätt

Allmän förvaltningsrätt

EU-rätt

hyresrätt

Bostadshyreslagstiftningen

Tillträdesregler

Lägenhetens skick

Reparationer

Störningar

Betalning av hyra

Obetald hyra

Lokalhyresjuridik

Hyresavtalets innehåll

Hyresgästens rättigheter

Hyresgästens besittningsskydd

Hyresvärdens tillträde till lägenheten

Andrahandsuthyrning

Överlåtelse av hyresavtalet

Hyresförhandlingslagen

Bruksvärdeprövning

Hyresgästföreningen

fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Bostadsrätt

Lag om ekonomiska

Speciell fastighetsrätt

Servitut och nyttjanderätt

Orientering i entreprenadrätt

Överlåtelse och upplåtelse

Pantsättning

Samfälligheter

Bygglov

Miljöbalken

Expropriation & tvångsmedel

fORDRINGSRÄTT

Fordrans uppkomst


Förpliktelser


Betalningsskyldig


Utebliven eller sen betalning


Till vem ska betalning ske


Vad, när och hur ska bet. ske


Invändningsrätt


Legitimation


Skuldebrevsrätt


Sakrättsliga frågor


Betalning av fordran


Kvittningsbegreppet

aSSOCIATIONSRÄTT

Introduktion

Bolagsbildning

Handelsbolag

Kommanditbolag

Enkelt bolag

Enskild firma

Aktiebolag

Ekonomiska föreningar

Stiftelse

Styrelsearbete

Låneförbudet

Ansvarsfördelning

Kapitalanskaffning

Dispositionsrätt

AVTALS-& KÖPRÄTT

Avtalets innehåll

Avtalets huvudförpliktelser

Innebörd av att ingå avtal

Firmateckningsrätt

Fullmakt

Köplagarnas tillämpning

Avtalsbrotten dröjsmål och fel

Avlämnande och riskövergång

Reklamationshantering

Tolkning av köpeavtal

Påföljder vid avtalsbrott

Skadestånd vid avtalsbrott

arbetsrätt

Vad är Arbetsrätt

Arbetsrättsliga lagar

Ledighetslagar

Rättssystemet

Anställningsavtalet

Anställningsformen

Tolkning av anställningsavtal

Anställningsskydd

Anställningens upphörande

Rätten till återanställning

Uppsägning av personliga skäl

Uppsägning vs avsked

marknadsrätt

Marknadsföringsrätt

Immaterialrätt

Konkurrensrätt

Ansvar och påföljder

Avtalsutformning

Det kommersiella budskapet

Budskapets innehåll

Förfoganderätt

Vilseledande marknadsföring

immaterialrätt

Introduktion

Internationella konventioner och avtal

Patenträtt

Upphovsrätt

Designrätt

Känneteckensrätt

Marknadsrätt

Överlappande immaterialrättsliga skydd

Immaterialrättsliga avtalsförhållanden

Konkurrens och parallellimport

Internationell privaträtt

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

Certifierad

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

.Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

målgrupp

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

examen

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för att fä ett Certifikat för avklarade kurser.

kursinnehåll

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

kursavgift

Kursavgiften för respektive kurs är 4 500 kr inkl moms. Vid köp av samtliga 9 kurser är kursavgiften 36 000 kr inkl moms. Betalning i förskott mot faktura inför varje kurs.


I kursavgiften ingår:

- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar

- Quiz i Kursportalen

- Övningsuppgifter

- Inlämningsuppgifter

- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning

- Utfärdande och postning av Certifikat

support

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

frågor

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se

Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

anmälan

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se

Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.